Điều chỉnh chương trình đào tạo năm 2018

31/10/2019 19:03:13 | Người đăng tin: ADMIN
Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang quyết đinh điều chỉnh chương trình đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ khóa tuyển sinh năm 2018.