Dự thảo danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020

30/12/2020 15:37:09 | Người đăng tin: gvminh
Dự thảo Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020 Các trường hợp sai xót xin liên hệ với Phòng Đào tạo (qua Giang Văn Minh, SĐT: 02973.628777 - 0903040534) Hạn chót vào lúc 16h00 ngày 05/01/2021. Sau thời gian này, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành in Bằng tốt nghiệp và sẽ không chịu sai xót về thông tin trên văn bằng. Trân trọng