no-image.png

Danh sách tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 08-05-2022 06:19:16

Sinh viên có thể đăng ký in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng Đào tạo....

no-image.png

Danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 18-02-2022 14:57:40

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022. Mọi phản hồi vui lòng gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 25/02/2022....

no-image.png

Quyết định tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (Bổ sung)...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 02-11-2021 16:58:57

...

no-image.png

Quyết định tốt nghiệp đợt 3 năm 2020-2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 25-10-2021 20:16:02

...

no-image.png

Quyết định tốt nghiệp đợt 2 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 28-06-2021 07:56:41

Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thông tin không chính xác vui lòng phản hồi về phòng ĐT chậm nhất sáng ngày 13/7/2021...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 24-02-2021 08:14:51

...

no-image.png

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, ...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 14-01-2021 16:40:10

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức công tác xét tốt nghiệp năm học 2020-2...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 05-01-2021 14:47:42

...

no-image.png

Dự thảo danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đợ...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 30-12-2020 15:37:09

Dự thảo Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020 Các trường hợp sai xót xin liên hệ với Phòng Đào tạo (qua Giang Văn Min...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019-2020...

Tác giả: admin || Thời gian: 28-07-2020 16:39:28

Quyết định số 844/QĐ-ĐHKG về việc Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học đợt 3 năm học 2019 - 2020...