no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đ1 năm học 2023-2024...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 31-01-2024 11:10:18

Sinh viên có thể đăng ký in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng Đào tạo...

no-image.png

Quyết định công nhận TN Đợt 3 năm học 2022-2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 22-08-2023 14:42:58

...

no-image.png

Quyết định cấp bằng TN Đợt 1 năm học 2022-2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 06-02-2023 08:14:12

...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2022-2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 06-02-2023 08:11:25

Sinh viên có thể đăng ký in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng Đào tạo...

no-image.png

Quyết định cấp bằng TN đợt 3 năm học 2021-2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 22-09-2022 14:17:37

...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học 2021-2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 29-08-2022 15:30:26

Sinh viên có thể đăng ký in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng Đào tạo....

no-image.png

Quyết định cấp bằng TN đợt 2 năm học 2021-2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 13-06-2022 17:36:37

...

no-image.png

Danh sách tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 08-05-2022 06:19:16

Sinh viên có thể đăng ký in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng Đào tạo....

no-image.png

Danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 18-02-2022 14:57:40

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022. Mọi phản hồi vui lòng gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 25/02/2022....

no-image.png

Quyết định tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (Bổ sung)...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 02-11-2021 16:58:57

...