no-image.png

Quyết định tốt nghiệp đợt 2 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 28-06-2021 07:56:41

Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thông tin không chính xác vui lòng phản hồi về phòng ĐT chậm nhất sáng ngày 13/7/2021...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 24-02-2021 08:14:51

...

no-image.png

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, ...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 14-01-2021 16:40:10

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức công tác xét tốt nghiệp năm học 2020-2...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 05-01-2021 14:47:42

...

no-image.png

Dự thảo danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đợ...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 30-12-2020 15:37:09

Dự thảo Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020 Các trường hợp sai xót xin liên hệ với Phòng Đào tạo (qua Giang Văn Min...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019-2020...

Tác giả: admin || Thời gian: 28-07-2020 16:39:28

Quyết định số 844/QĐ-ĐHKG về việc Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học đợt 3 năm học 2019 - 2020...

no-image.png

Thông báo về việc nộp hồ sơ tốt nghiệp đợt 3 năm học 20...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 16-06-2020 16:03:26

...

no-image.png

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 11-06-2020 09:16:12

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học đợt 2 năm học 2019-2020...

no-image.png

Quyết định cấp bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 11-06-2020 09:15:01

Quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm học 2019-2020...

no-image.png

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên liên thôn...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 21-04-2020 10:06:26

...