Ngành đào tạo
STT Ngành đào tạo Tìm học phần Tải về
1 Nuôi trồng thủy sản
2 Công nghệ kỹ thuật Môi trường
3 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
4 Chăn nuôi
5 Công nghệ Sinh học
6 Công nghệ thông tin
7 Khoa học cây trồng
8 Kế toán
9 Quản trị kinh doanh
10 Tài chính - Ngân hàng
11 Ngôn ngữ Anh
12 Luật
13 Sư phạm Toán
14 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
15 Quản lý tài nguyên Môi trường
16 Công nghệ thực phẩm
17 Du lịch
18 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa