no-image.png

Thông báo xét tốt nghiệp Đợt 2 năm học 2023-2024...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 02-04-2024 09:20:23

Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 08/4/2024 tại Văn phòng Khoa...

no-image.png

Thông báo xét tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2023-2024...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 05-12-2023 14:12:21

Bắt đầu nhận hồ sơ tốt nghiệp ngày 11/12/2023 tại các Khoa...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2023-2024...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 23-06-2023 08:45:58

...

no-image.png

Thông báo xét tốt nghiệp Đợt 3 năm học 2022-2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 19-06-2023 15:24:13

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ xét tốt nghiệp Đợt 3 từ ngày 03/7/2023....

no-image.png

Thông báo cho sinh viên nghỉ sáng Thứ 6 ngày 19/5/2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 17-05-2023 16:00:28

...

no-image.png

Thông báo khôi phục đăng ký học phần HK3 năm học 2022-2...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 07-04-2023 08:52:03

Thời gian khôi phục đăng ký học phần đối với trường hợp sinh viên nợ học phí tính đến học kỳ 3 năm học 2022-2023 chậm nhất đến ngày 12/4/2023...

no-image.png

Thông báo xét tốt nghiệp Đợt 2 năm học 2022-2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 14-03-2023 09:04:41

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ tốt nghiệp từ ngày 20/3/2023....

no-image.png

Thông báo tổ chức HK3 năm học 2022-2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 30-01-2023 09:32:23

Sinh viên bắt đầu lập KHHT từ ngày 06/02/2023. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm....

no-image.png

Thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 11-01-2023 15:56:40

Sinh viên nghỉ Tết từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023....

no-image.png

Thông báo nghỉ học buổi sáng ngày 17/11/2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 15-11-2022 17:26:40

...