no-image.png

Dự thảo danh sách sinh viên được cấp chứng nhận Giáo dụ...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 13-01-2021 15:09:00

Các trường hợp có sai xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để điều chỉnh. Trân trọng!...

no-image.png

Kết quả Kiểm tra năng lực tiếng Việt lần 2 cho lưu học ...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 18-12-2020 17:15:23

Kết quả lần 2 cho lưu học sinh Campuchia và Lào....

no-image.png

Tiếp tục thực hiện các công tác tổ chức HK2 năm học 202...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 25-11-2020 16:57:47

Tiếp tục thực hiện đăng ký học phần, xếp thời khóa biểu và xác nhận đăng ký học phần...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần HK1 năm học 2020...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 13-11-2020 14:05:52

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021...

no-image.png

Về việc hướng dẫn “Xác nhận đăng ký học phần” học kỳ 2 ...

Tác giả: admin || Thời gian: 05-11-2020 16:59:19

...

no-image.png

Thông báo nghỉ dạy - học tham dự Hội nghị viên chức và ...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 05-11-2020 16:43:19

Nghỉ 01 buổi, vào sáng thứ Bảy (07/11/2020)...

no-image.png

Thông báo điều chỉnh Kế hoạch đào tạo Khóa 6 năm học 20...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 14-10-2020 09:15:22

...

no-image.png

Quyết định thành lập lớp sinh viên khóa 6...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 13-10-2020 16:02:28

Danh sách lớp sinh viên khóa 6...

no-image.png

Kế hoạch Tổ chức đào tạo HK2 2020-2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 12-10-2020 09:58:19

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm....

no-image.png

Thời khóa biểu Ngành CNKT Ô tô, CNKT Điện, điện tử (mới...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 10-10-2020 21:39:28

Cập nhật thêm học phần Tiếng Anh và danh sách sinh viên...