no-image.png

Thông báo tổ chức HK3 năm học 2022-2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 30-01-2023 09:32:23

Sinh viên bắt đầu lập KHHT từ ngày 06/02/2023. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm....

no-image.png

Thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 11-01-2023 15:56:40

Sinh viên nghỉ Tết từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023....

no-image.png

Thông báo nghỉ học buổi sáng ngày 17/11/2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 15-11-2022 17:26:40

...

no-image.png

Thông báo tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-202...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 10-11-2022 16:32:12

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ tốt nghiệp từ ngày 28/11/2022....

no-image.png

Thông báo cho sinh viên nghỉ học ngày 22/10/2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 21-10-2022 11:01:52

Xem chi tiết file đính kèm....

no-image.png

Thông báo cho sinh viên nghỉ ngày 15/10/2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 13-10-2022 15:19:47

Sinh viên được nghỉ 01 ngày thứ 7 (ngày 15/10/2022)....

no-image.png

Thông báo tổ chức học kỳ 2 năm học 2022-2023...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 11-10-2022 13:56:04

Sinh viên bắt đầu lập KHHT từ ngày 17/10/2022. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm....

no-image.png

Thông báo hủy đăng ký học phần sinh viên nợ học phí, HK...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 22-09-2022 14:15:23

Hủy đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên chưa hoàn thành học phí....

no-image.png

Dự thảo QĐ cấp chứng chỉ QP-AN đợt 2 năm 2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 19-07-2022 19:36:46

Sinh viên phản hồi thông tin cấp giấy chứng nhận đến hết ngày 25/7/2022....

no-image.png

Dự thảo QĐ cấp GCN Giáo dục thể chất đợt 2 năm 2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 19-07-2022 19:33:29

Sinh viên phản hồi thông tin cấp giấy chứng nhận đến hết ngày 25/7/2022....