Ngành đào tạo
STT Ngành đào tạo Tìm học phần Tải về
1 Nuôi trồng thủy sản
2 Ngôn ngữ Anh
3 Kế toán
4 Công nghệ kỹ thuật Môi trường
5 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
6 Công nghệ thực phẩm
7 Công nghệ Sinh học Y - dược
8 Công nghệ Sinh học
9 Công nghệ thông tin - Công nghệ cao
10 Công nghệ thông tin
11 Kế toán Thương mại - Du lịch
12 Kế toán Xây dựng
13 Khoa học cây trồng
14 Luật
15 Ngôn ngữ Anh Du lịch
16 Ngôn ngữ Anh Thương mại
17 Quản lý tài nguyên Môi trường
18 Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
19 Quản trị kinh doanh Khách sạn
20 Quản trị kinh doanh
21 Sư phạm Toán học