no-image.png

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 nă...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 29-02-2020 10:12:02

Sinh viên có tên trong danh sách phải hoàn thành học phí đến hết ngày 06/3/2020...

no-image.png

Thông báo công tác chuẩn bị cho sinh viên đi học trở lạ...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 29-02-2020 10:08:44

Tất cả sinh viên trở lại học từ ngày 02/3/2020...

no-image.png

Thông báo cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệ...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 15-02-2020 17:34:24

Sinh viên được nghỉ từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 01/3/2020...

no-image.png

Thay đổi phòng học trong ngày 17/02/2020 phục vụ thi tu...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 13-02-2020 14:25:43

Thay đổi một số phòng học tại tầng 2 khu B sang phòng khác trong ngày 17/02/2020...

no-image.png

Thông báo nghỉ học...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 12-02-2020 11:26:03

...

no-image.png

Thông báo đổi phòng học...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 10-02-2020 17:57:19

Đổi các phòng tầng 2 nhà học B trong 2 ngày 11-12/02/2020....

no-image.png

Thống báo kéo dài thời gian nghỉ Tết...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 01-02-2020 13:28:08

Thông báo kéo dài thời gian nghỉ Tết để phòng chống dịch....

no-image.png

Điều chỉnh TKB và đăng ký lại HP Tiếng anh 2...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 31-12-2019 16:31:31

Điều chỉnh thời khóa biểu và đăng ký lại học phần Tiếng anh 2 (mã HP F05011) trong học kỳ 2 năm hoc 2019-2020....

no-image.png

Xóa nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK2 năm học...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 25-12-2019 09:15:45

Xóa các nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ 2 năm học 2019-2020....

no-image.png

Quy định các học phần thay thế học phần Giáo dục quốc p...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 25-12-2019 09:12:49

Quy định các học phần thay thế học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang...