no-image.png

Thông báo nghỉ về việc nghỉ dạy-học tham gia họp mặt kỷ...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 18-05-2022 09:59:04

...

no-image.png

Dự thảo Quyết định cấp Chứng nhận GDTC đợt 1 năm 2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 05-04-2022 10:13:00

Phòng nhận phản hồi các thông tin chưa chính xác hoặc các vướng mắc đến hết ngày 07/4/2022...

no-image.png

Dự thảo Quyết định cấp Chứng chỉ QP-AN đợt 1 năm 2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 05-04-2022 10:11:23

Phòng nhận phản hồi các thông tin chưa chính xác hoặc các vướng mắc đến hết ngày 07/4/2022...

no-image.png

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 25-03-2022 15:45:36

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày 28/3/2022 đến 08/4/2022...

no-image.png

Quyết định hủy đăng ký học phần sinh viên nợ học phí HK...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 25-02-2022 17:04:43

Hủy đăng ký tất cả các học phần sinh viên không hoàn thành học phí trong HK2 năm học 2021-2022. Các phản hồi vui lòng gửi về Phòng Đào tạo....

no-image.png

Hướng dẫn xử lý tình huống F0 tại Trường...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 15-02-2022 17:06:03

Hướng dẫn xử lý tình huống khi có F0 trong thời dạy học và thị trực tiếp tại Trường...

no-image.png

Thông báo lập KHHT và đăng ký học phần HK3 năm 2021-202...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 09-02-2022 10:34:36

Sinh viên bắt đầu lập KHHT từ ngày 14/02/2022...

no-image.png

Thông báo về việc trở lại học trực tiếp tại Trường sau ...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 20-01-2022 16:03:15

Tổ chức hoạt động dạy - học trực tiếp tại Trường từ ngày 07/02/2022...

no-image.png

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 15-12-2021 17:16:18

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa từ ngày 20/12/2021 đến 27/12/2021...

no-image.png

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2021-2022...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 14-12-2021 10:57:58

...