no-image.png

Thời khóa biểu Ngành CNKT Ô tô, CNKT Điện, điện tử (mới...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 10-10-2020 21:39:28

Cập nhật thêm học phần Tiếng Anh và danh sách sinh viên...

no-image.png

Danh sách sinh viên khóa 6 (New)...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 06-10-2020 17:37:17

Danh sách cập nhật ngày 08-10-2020...

no-image.png

Thông báo ĐKHP vào các nhóm HP mở lớp cho Khóa 6...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 01-10-2020 16:57:51

Thông báo hướng dẫn sinh viên các khóa cũ (1, 2, 3, 4, 5) đăng ký HP và các nhóm đang mở lớp cho khóa 6...

no-image.png

Danh sách các nhóm thi QP-AN (Khóa 6)...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 29-09-2020 11:31:42

Danh sách các nhóm thi QP-AN từ nhóm 01 đến 10 (Khóa 6)...

no-image.png

Thông báo số 335/Tb-ĐHKG ngày 29-9-2020 về việc nộp hồ ...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 29-09-2020 11:30:13

Thông báo số 335/Tb-ĐHKG ngày 29-9-2020 về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020...

no-image.png

Danh sách tân sinh viên (Khoá 6) cập nhật mssv...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 27-09-2020 07:07:23

Cập nhật mã số sinh viên, lịch thi các nhóm QP-AN...

no-image.png

Thời khóa biểu lớp QP-AN nhóm 12 (Khóa 6)...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 21-09-2020 10:05:08

Thời khóa biểu tân sinh viên (Khóa 6) - Học phần QP-AN Cập nhật ngày 18/9/2020....

no-image.png

Thời khóa biểu tân sinh viên (cập nhật 11/9/2020)...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 05-09-2020 11:39:17

Cập nhật TKB lúc 18h00 ngày 11/9/2020...

no-image.png

Thông báo hủy nhóm học phần không đủ sĩ số...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 27-08-2020 16:47:54

Xóa các nhóm học phần không đủ sĩ số mờ lớp...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức học kỳ 1 năm học 2020-2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 04-08-2020 17:16:43

Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần từ 14/8/2020 đến 20/8/2020...