no-image.png

Thông báo nghỉ hè năm học 2019-2020...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 07-07-2020 18:04:44

Thời gian nghỉ hè, thời gian điều chỉnh KHHT HK1 2020-2021...

no-image.png

Tổ chức giảng dạy QP-AN và hủy các nhóm học phần không ...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 17-06-2020 15:25:49

Học phần QP-AN tổ chức học tập trung trong học kỳ hè 2019-2020...

no-image.png

Thông báo điều chỉnh KHHT học kỳ hè và nhập điểm học kỳ...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 12-06-2020 10:05:54

...

no-image.png

Thời gian nộp đơn xin miễn, giảm học phần GDTC và QP-AN...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 13-05-2020 16:25:14

Các mã học phần được miễn, giảm theo quy định: A05008, A05009, A05010, Z05003....

no-image.png

Thông báo đăng ký học phần HK hè 2019-2020 và rà soát k...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 08-05-2020 15:59:07

Rà soát kế hoạch học tập học kỳ hè 2019-2020, học kỳ 1 năm học 2020-2021 và đăng ký học phần học kỳ hè...

no-image.png

Tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 27-03-2020 09:09:51

Giảng viên và sinh viên toàn trường tiếp tục tiến hành giảng dạy - học tập trực tuyến không tập trung sinh viên đến trường kể từ ngày 27/3/2020 cho đế...

no-image.png

Quyết định công nhận hoàn thành Chương trình trải nghiệ...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 26-03-2020 10:34:31

...

no-image.png

Quyết định công nhận hoàn thành chương trình trải nghiệ...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 26-03-2020 10:33:46

...

no-image.png

Thông báo nộp bổ sung hồ sơ đối với sinh viên quốc tế...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 25-03-2020 17:11:33

Sinh viên quốc tế phải hoàn thành các hồ sơ còn thiếu...

no-image.png

Điều chỉnh Kế hoạch đào tạo HK2 và HK hè năm học 2019-2...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 03-03-2020 09:28:47

Thay đổi Kế hoạch đào tạo...