no-image.png

Thời gian nghỉ hè năm học 2020-2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 02-07-2021 14:57:48

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2020-2021...

no-image.png

Quyết định tốt nghiệp đợt 2 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 28-06-2021 07:58:17

Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thông tin không chính xác vui lòng phản hồi về phòng ĐT chậm nhất sáng ngày 13/7/2021...

no-image.png

Dự thảo cấp Chứng nhận GDTC đợt 2 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 13-05-2021 10:14:45

Nếu có thông tin nào không chính xác, sinh viên phản hồi về phòng ĐT chậm nhất sáng ngày 17/5/2021....

no-image.png

Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 23-04-2021 15:24:56

...

no-image.png

Kế hoạch học kỳ 3 (HK hè) 2020-2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 19-02-2021 17:12:53

Bắt đầu lập/điều chỉnh kế hoạch học tập từ ngày 01/3/2021...

no-image.png

Tổ chức dạy - học trở lại sau Tết Tân Sửu 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 18-02-2021 09:58:19

Trở lại học trên lớp từ ngày 22/02/2021...

no-image.png

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 28-01-2021 14:26:52

Sinh viên nghỉ từ 08/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021...

no-image.png

Dự thảo danh sách sinh viên được cấp chứng nhận Giáo dụ...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 13-01-2021 15:09:00

Các trường hợp có sai xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để điều chỉnh. Trân trọng!...

no-image.png

Kết quả Kiểm tra năng lực tiếng Việt lần 2 cho lưu học ...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 18-12-2020 17:15:23

Kết quả lần 2 cho lưu học sinh Campuchia và Lào....

no-image.png

Tiếp tục thực hiện các công tác tổ chức HK2 năm học 202...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 25-11-2020 16:57:47

Tiếp tục thực hiện đăng ký học phần, xếp thời khóa biểu và xác nhận đăng ký học phần...