no-image.png

Nộp bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-202...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 10-12-2021 17:17:38

Sinh viên xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021 nộp bổ sung bản cứng hồ sơ xét tốt nghiệp về Phòng Đào tạo....

no-image.png

Sinh viên trở lại Trường học các HP thực hành HK1 NH 20...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 26-11-2021 16:36:15

Sinh viên trở lại học các học phần thực hành chưa hoàn thành trong HK1 năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 29/11/2021....

no-image.png

Kế hoạch đón sinh viên trở lại Trường...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 02-11-2021 16:54:52

Đối tượng: Sinh viên khóa cũ (khóa 3, 4, 5, 6) có học phần thực hành mang tính cấp thiết cần phải tổ chức tại Trường. Bắt đầu học từ ngày 08/11/2021....

no-image.png

Đăng ký in sao y bằng tốt nghiệp/Chứng nhận TN tạm thời...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 27-10-2021 22:37:13

Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm học 2020-2021, có thể đăng ký theo mẫu trực tuyến (nếu cần)....

no-image.png

Dự thảo cấp chứng chỉ QP-AN đợt 1 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 28-09-2021 09:29:28

Sinh viên phản hồi thông tin không chính xác (nếu có) về phòng ĐT chậm nhất 17h ngày 01/10/2021....

no-image.png

Dự thảo cấp Chứng nhận GDTC đợt 3 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 28-09-2021 09:25:40

Sinh viên phản hồi thông tin không chính xác (nếu có) về phòng ĐT chậm nhất 17h ngày 01/10/2021....

no-image.png

Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 24-09-2021 16:33:13

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trực tuyến đến hết ngày 04/10/2021...

no-image.png

Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 (có điều chỉnh)...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 16-09-2021 13:57:36

Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 các khóa (điều chỉnh mới)...

no-image.png

Đăng ký in sao y bằng tốt nghiệp...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 08-09-2021 14:59:03

Sinh viên chưa được làm Lễ phát bằng tốt nghiệp đăng ký trực tuyến theo mẫu....

no-image.png

Nộp bổ sung hồ sơ đáp ứng điều kiện tốt nghiệp...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 21-07-2021 13:59:24

Sinh viên chưa hoàn thành trách nhiệm với thư viện và chưa đủ hồ sơ sinh viên phải hoàn thành trước ngày 12/8/2021...