no-image.png

Thông báo nghỉ học...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 12-02-2020 11:26:03

...

no-image.png

Thông báo đổi phòng học...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 10-02-2020 17:57:19

Đổi các phòng tầng 2 nhà học B trong 2 ngày 11-12/02/2020....

no-image.png

Thống báo kéo dài thời gian nghỉ Tết...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 01-02-2020 13:28:08

Thông báo kéo dài thời gian nghỉ Tết để phòng chống dịch....

no-image.png

Điều chỉnh TKB và đăng ký lại HP Tiếng anh 2...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 31-12-2019 16:31:31

Điều chỉnh thời khóa biểu và đăng ký lại học phần Tiếng anh 2 (mã HP F05011) trong học kỳ 2 năm hoc 2019-2020....

no-image.png

Xóa nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp HK2 năm học...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 25-12-2019 09:15:45

Xóa các nhóm học phần không đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ 2 năm học 2019-2020....

no-image.png

Quy định các học phần thay thế học phần Giáo dục quốc p...

Tác giả: gvminh || Thời gian: 25-12-2019 09:12:49

Quy định các học phần thay thế học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang...

no-image.png

Tổ chức buổi hướng dẫn sinh viên đăng ký học ngành 2 so...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 19-11-2019 09:17:22

Hướng dẫn sinh viên khóa 5 (và sinh viên có nhu cầu học tập) đăng ký học ngành 2 song song và đăng ký học phần tại Nhà trường...

no-image.png

Thông báo tổ chức các học phần chính trị và QP-AN trong...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 13-11-2019 15:26:01

Kế hoạch tổ chức mở lớp học phần chính trị và quốc phòng - an ninh...

no-image.png

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 05-11-2019 14:45:31

...

no-image.png

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020...

Tác giả: cvbang || Thời gian: 04-11-2019 10:14:54

...